Chi tiết mặt bằng căn hộ tòa Centro dự án Kosmo Tây Hồ

Dưới đây là chi tiết mặt bằng các loại căn hộ tòa Centro của dự án Kosmo Tây Hồ, gồm các loại căn hộ (2A, 2B, 2C, 2D, 2E), (3A, 3B, 3C, 3D), (4A, 4B).

Căn hộ 2A

 

Căn hộ 2B

 

Căn hộ 2C

 

Căn hộ 2D

 

Căn hộ 2E

 

Căn hộ 3A

 

Căn hộ 3B

 

Căn hộ 3C

 

Căn hộ 3D

 

Căn hộ 4A

 

Căn hộ 4B

 

>>>Xem thêm: chung cư Kosmo Tây Hồ

X

Bảng giá gốc đợt 1

(Pháp Lý - Chính Sách) "MỚI NHẤT" từ chủ đầu tư